• 0
  0
  لطفا منابع خوب با توجه به سطح میتدی یا متوسط برای کسی که میخواهد ام وی سی یاد بگیرد معرفی فرمایید

  Tags : MVC
  • 2013-03-24 11:37:36Z
  • Root Comment : 5 Sub Comment : 0
  • Tree
  • Visited : 2
  • Send Comment
  sasan said 2013-04-06 10:25:36Z
  http://www.dotnettips.info
  Reply Rate : 5 0 0 + Open 0 sub comment
  zagros said 2013-04-02 08:48:29Z
  http://www.aspnetawesome.com/
  Reply No Idea 0 0 + Open 0 sub comment
  zagros said 2013-04-02 07:52:37Z
  I highly recommend everybody to download this source and try it. rick example and source for MVC.
  http://awesome.codeplex.com/
  Reply Rate : 5 0 0 + Open 0 sub comment
  russell said 2013-03-24 19:08:54Z
  http://www.asp.net/mvc/tutorials ke albate ke albate english lazeme. vali zabonesh sakht nist, kheili shomorde harf mizane
  Reply Rate : 1 0 0 + Open 0 sub comment
  russell said 2013-03-24 15:57:06Z
  سایت asp.net
  Reply No Idea 1 0 Pamador Rated this comment + Open 0 sub comment