• 1
  0
  من همیشه فکر میکنم که آدم باید از خودش اثر جا بگذارد
  اینکه کار جدید، حرف نو یا متفاوت یا حتی حرف دیگران را به نحو دیگر بیان کند. یا از سوی دیگر آنقدر ساده باشد با اینحال فقط خودش باشد نه الزاما اینکه عالم یاشد بلکه حتی ساده اما منحصر به خودش باشد. .
  بیاید اینجا هر کدام یک مطلب در هر زمینه بنویسید  یا خودتان از جایی بخوانید و تحلیل خود را چه درست چه غلط به اشتراک بگذارید

  پ ن. لطفا فارسی یا انگلیسی یا هر زبانی دیگر ینویسید 
  پنگلیش ننویسید بدلیل اینکه قابل استفاده برای دیگرانی که ممکن است از طریق موتورهای جستجو بیایند نیست.

  ممنون از همه دوستان
  Tags : اثر ساده حرف نو کار جدید
  • 2013-03-22 16:16:35Z
  • Root Comment : 0 Sub Comment : 0
  • Visited : 1
  • Send Comment