• 2
  0
  چه عاملهای باعث میشه شما به یک سایت دایم بیایید و حس کنید هر روز باید آنر
  چک کنید. لطفا همه عوامل مد نظر خودتان را بیان کنید
  • 2013-03-14 06:59:41Z
  • Root Comment : 6 Sub Comment : 11
  • Tree
  • Visited : 4
  • Send Comment
  Pamador said 2013-03-15 00:07:19Z
  alave bar chizaye gashngo, graphico ena, mohemtar az hame vas user ehsase kone ke posti ke mizare eyne bachashe hey biad follow up kone
  Reply No Idea 1 0 Tree zagros Rated this comment + Open 3 sub comments
  zagros said 2013-03-14 13:59:08Z
  ببینید. چند تا نکته ما محتوی تولید نمیکنیم ما فقط بستر رو فراهم میکنیم.
  Reply No Idea 0 0 + Open 0 sub comment
  mahbob said 2013-03-14 07:46:48Z
  به نظرم بستگي داره كه بخواين چه گروهي از مخاطبان رو جذب كنين
  Reply No Idea 1 0 Tree zagros Rated this comment + Open 1 sub comment
  mahbob said 2013-03-14 07:34:46Z
  خوشگل باشه
  Reply No Idea 0 0 Tree + Open 1 sub comment
  mahbob said 2013-03-14 07:34:25Z
  مطالب كليشه اي نداشته باشد
  Reply No Idea 1 0 zagros Rated this comment + Open 0 sub comment
  More1-5Of6